Zipgrade EP.4 การสร้างแบบทดสอบแบบง่าย ตอนที่ 2

สำหรับคลิบนี้ก็จะเป็นสร้างแบบทดสอบเพื่อนำไปใช้ในการตรวจข้อสอบโดยในคลิปนี้จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแบบ Advance มากขึ้นไปอีก 1 ระดับนะครับ คือเราสามารถที่จะกำหนดคะแนนในแต่ละข้อให้เป็นตามที่ต้องการ และการกำหนดให้ในแต่ละข้อสามารถตอบได้ 2 Choice หรือมากกว่านั้น ถึงจะได้คะแนน
– การเฉลยโดยการแสกนจาก Answer sheet ที่เฉลยแล้ว
– การกำหนดน้ำหนักของคะแนนให้แต่ละข้อแตกต่างกัน
– การกำหนดให้ข้อสอบ ตอบหลาย ๆ ข้อ ถึงจะได้คะแนน

Related Posts

%d bloggers like this: