ผู้จัดทำ

เด็กชายอนกฤษ นวกวงษ์ ม.3/7 เลขที่่3

เด็กชายรัชชานนท์ บุตรนาค ม.3/7 เลขที่4

เด็กชายธีระศักดิ์ สินทรัพย์ ม.3/7 เลขที่11

เด็กชายไกรศร อรไทย ม.3/7 เลขที่12

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ พุทธรัตน์ ม.3/7 เลขที่13

เด็กชายวิศววิทย์ สีสะอาด ม.3/7 เลขที่15

เด็กชายภาณุพงษ์ กองคำ ม.3/7 เลขที่17

เด็กหญิงสาธิตา พูนแสนรักษ์ ม.3/7 เลขที่35