ผู้จัดทำ1.ด.ช.ศุภสัณท์ มะนาวหวาน เลขที่72.ด.ช.อภินันท์ อินธูป เลขที่103.ด.ญ.กัญดา บุญศรี เลขที่244.ด.ญ.สุพัตรา เเก้วคำ เลขที่315.ด.ญ.พัชรดา อินชุรันต์ เลขที่326.ด.ญ.ภัทรศรี ธนะสินธุ์ เลขที่367 ด.ญ.บวรลักษณ์ นิลรัตน์ เลขที่378.ด.ญ.วิลาสินีย์ สุขคงเจริญ เลขที่399.ด.ญ.พิมพ์วิไล ดีดศรี เลขที่4010.ด.ญ.พิยดา เผือกผิว เลขที่42


โรงเรียนหนองไผ่
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์