หลังจากที่เราสมัครเพื่อใช้งานโปรแกรม Zipgrade บนเว็บได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานในโทรศัพท์ Android กันบ้าง

อ่านต่อ