ข้าราชการที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลคนในครอบครัว เพื่อให้มีสิทธิในการเบิก หรือดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับสิทธิการเบิก ค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายตรง ต้องทำการเขียนแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หรือแบบ 7127

อ่านต่อ