เพื่อเป็นการปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานของงานสารบรรณเพื่อให้ทันสมัยทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการทำงานมากขึ้น

อ่านต่อ