แบบฟอร์ม แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

สำหรับข้าราชการที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลคนในครอบครัว เพื่อให้มีสิทธิในการเบิก หรือดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับสิทธิการเบิก ค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายตรง ต้องทำการเขียนแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หรือแบบ 7127 และทำการส่งให้กับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำหน่วยงาน ก่อนที่จะใช้สิทธิมิฉะนั้นจะต้องจ่ายเงินก่อนและถึงจะกลับไปทำเรื่องเบิกเงินคืนได้จากต้นสังกัต

Download ไฟล์

Related Posts

%d bloggers like this: