ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่อยากจะตรวจสอบว่าเรื่องที่เราขอใบประกอบวิชาชีพ ขอต่อ หรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเราจะหมดอายุ หรือต่อเมื่อไหร่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำระบบการตรวจสอบสถานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเอาไว้ให้เราสามารถได้ไปตรวจสอบและจะได้เตรียมตัวสำหรับในการต่ออายุ จะอยากรู้ว่าต่อไปแล้วกี่ครั้ง

  1. ให้เราเข้าไปที่เว็บของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา https://www.ksp.or.th/
  2. คลิกเลือก ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาติ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

3. หลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วจะเจอหน้าเว็บเพจนี้

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

4. ให้เราทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไป คือ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ลงไปได้ แล้วก็อย่าลืมเลือกข้อมูลที่เราต้องการค้นหาด้วย ซึ่งจะมีอยู่ 4 อย่างด้วยกันคือ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน, ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต, ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

โดยหลังจากที่เรากรอกข้อมูลจนครบแล้ว กดค้นหา เราจะได้ข้อมูลออกมาคล้าย ๆ นี้นะครับ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำคัญมากนะครับ อย่าลืมต่ออายุ ซึ่งปกติแล้วเราจะสามารถต่อได้ก่อนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเดิมจะหมดอายุประมาณ 180 วัน หรือ 6 เดือนนะครับ

Related Posts

%d bloggers like this: