การตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเอง

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการที่ได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อแสดงถึงคุณความดีตอบแทนความตั้งใจอุตสาหะในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี

เราสามารถตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่าเราได้รับระดับและชั้นตราใดบ้างแล้วโดยในปัจจุบันเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังภาพประกอบด้านล่าง

หน้์าเว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต

หลังจากที่พบหน้านี้แล้วให้คลิกที่รายการ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ให้เราทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเองเข้าไปให้ครบทุกช่อง หากเป็นการเข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน หลังจากที่เราเข้าไปแล้วเราจะพบรายละเอียดการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเราเอง คล้าย ๆ ภาพประกอบด้านล่าง

หากยังเข้าระบบไม่ได้ เช่น หากกรอกเลขประจำตัวประชาชน แล้วระบบแจ้งว่าไม่ถูกต้อง, ลืมรหัสผ่าน กรอกชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ถูกต้อง หรือกรณีมีปัญหาสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฐานันดรได้ในวันเวลาราชการ ที่หมายเลข 0 2280 9000 ต่อ 1872-1876

หรือดูรายละเอียดที่หน้าคำถาม https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmShowdetail/31 ได้ทันที

Related Posts

%d bloggers like this: