หากเราต้องการตรวจสอบว่าตอนนี้ Server Linux ของเราตอนนี้กำลังมี Service หรือโปรแกรมที่เราติดตั้งเข้าไปทำงานหรือไม่เราสามารถใช้คำสั่งตรวจสอบได้ดังนี้

service --status-all

ก็จะเป็นการตรวจสอบ Service ที่กำหนดทำงานทั้งหมด ผลที่ได้จะออกมาคล้ายภาพด้านล่าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรมอะไรเข้าไปในระบบของเราบ้าง

ภาพแสดงหน้า Terminal หลังจาก พิมพ์คำสั่ง service — status-all

จะเห็นว่าระบบจะแสดงรายการ Service ทั้งหมดในระบบขึ้นมา และถ้าสังเกตุจะพบว่าหน้า Service แต่ละตัวจะมี เครื่องหมาย [+] , [-] อยู่ซึ่ง เครื่องหมาย [+] มีความหมายว่า Service นี้มีการทำงานอยู่และเครื่องหมาย [-] มีความหมายว่า Service นี้ไม่มีการทำงาน

แต่ถ้าหากเราต้องการจะตรวจสอบเป็นราย Service ว่าทำงานอยู่หรือไม่ก็ให้เราพิมพ์คำสั่ง

service [service_name] status

ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการตรวจสอบว่า Service apache2 (ซึ่งเป็น Service ที่จะทำให้เครื่องของเราเป็น Web Server) ทำงานหรือไม่ เราก็พิมพ์

service apache2 status

ก็จะได้ผลดังภาพเลย หรืออาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ Service ที่เราตรวจสอบ แต่ในภาพเป็นสถานะ active ก็แสดงว่ากำลังทำงานอยู่

ภาพแสดงหน้า Terminal ที่ได้จากการพิมพ์คำสั่ง service apache2 status

Related Posts

%d bloggers like this: