ปกติแล้วภาษา PHP ก็จะมี Update ปรับแก้ไขอยู่เสมอ ๆ ซึ่ง CMS ทั่วไป เช่น WordPress จะมีความต้องการพื้นฐานของภาษา PHP ที่จะใช้งาน หรือตัวภาษา PHP เองมีการปรับแก้ไขเอาฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่นบางตัวทำให้เว็บของเราไม่ทำงาน หรือทำงานได้แต่ประสิทธิภาพน้อยลง ก็เลยเป็นสาเหตุว่าครูจะต้องมาทำการ Upgrade PHP ให้ทันสมัยสักนิดนึง

DigitalOcean

ภาษา PHP ตัวเดิมของครูที่ติดตั้งบน Server ที่ใช้งาน Digital Ocean ของครูเป็น Ubuntu 18.04.6 โดยปกติจะติดตั้ง PHP 7.2 มาให้แต่ตัว WordPress 5.8.1 ที่ใช้ในการเขียน BLOG ของครูต้องการอย่างน้อย PHP 7.4 ถึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเอาละเกริ่นกันมาเยอะแล้วก็มาเริ่มลงมือกันเลยละกัน

1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของภาษา PHP บน Server

ก่อนที่เราจะทำการติดตั้ง PHP เวอร์ชั่นใหม่เราก็ควรจะตรวจสอบ เช็คเพื่อความชัวร์ก่อนว่า PHP ของเราเป็นเวอร์ชั่นอะไรโดยใช้คำสั่ง

$ php -v

2. ทำการ Update List Package สำหรับการติดตั้ง PHP 7.4

ภาษา PHP 7.4 จะมีการเก็บไว้ที่ ondej/php repository ก็ให้เราทำการ Update list ของ Source code ของ Server เราโดยใช้คำสั่ง

$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

3. Update แพ็คเกจ ของ Ubuntu

หลังจากที่เราทำการเพิ่ม List Package เข้ามาใน List ของ Ubuntu แล้วเราก็จะต้องทำการ Update รายการให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้คำสั่ง

$ sudo apt-get update

4. เริ่มติดตั้ง PHP 7.4

ก็ให้เราทำการติดตั้ง PHP 7.4 โดยใช้คำสั่ง

$ sudo apt install php7.4

หลังจากที่โปรแกรมติดตั้งทำงานเสร็จให้เราตรวจสอบว่าเราติดตั้ง PHP เวอร์ชั่นไหนโดยใช้คำสั่ง

$ php -v

5. ทำการติดตั้ง Extension ของ PHP ที่จำเป็น

นอกจากภาษา PHP แล้วเราก็จะต้องติดตั้ง Extension ของ PHP 7.4 เข้าไปด้วยเพื่อให้ PHP 7.4 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เราใช้คำสั่ง

$ sudo apt install php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-xmlrpc php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imagick php7.4-cli php7.4-dev php7.4-imap php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-soap php7.4-zip php7.4-intl -y

6. สั่งให้ PHP 7.4 ทำงาน

ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหยุดการทำงานของภาษา PHP เดิมของเราก่อนในที่นี้คือ PHP 7.2 แล้วก็สั่งให้ PHP 7.4 ทำงานแทนโดยใช้คำสั่ง

$ sudo a2dismod php7.0
$ sudo a2enmod php7.4

7. ทำการ Restart Service Apache

หลังจากที่ทำมาทั้งหมดแล้วให้เราทำการ Restart Service Apache2 เพื่อให้การติดตั้งและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราทำมาได้ถูกบันทึกแล้วก็นำไปใช้โดยใช้คำสั่ง

$ sudo service apache2 restart

เพียงเท่านี้ Server ของเราก็จะได้ใช้งานภาษา PHP 7.4 เวอร์ชั่นที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหากเราต้องการ Upgrade เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้เราก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งคล้าย ๆ เดิมนี้ได้เลย หรือหากอยากจะทำการปรับแต่งค่าอะไรก็สามารถไปศึกษาปรับแต่งค่าเพิ่มเติมได้ที่ วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า PHP บน Ubuntu 18.04 ได้เลย

ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะ Upgrade PHP บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเองนะครับ

Related Posts

%d bloggers like this: