เพิ่มข้อความด้านหน้าหรือด้านหลังตัวเลขหรือข้อความด้วยฟังก์ชัน str_pad

สำหรับใครที่เคยเขียนภาษา PHP อาจจะเคยอยากเพิ่มเลข 0 ด้านหน้าของตัวเลข หรือข้อความบางข้อความที่เราอยากจะเพิ่มข้อความเข้าไปภาษา PHP ก็จะมีฟังก์ชั่นสำหรับใช้ในการเพิ่มข้อความเข้าไปแบบง่ายคือฟังก์ชั่น str_pad ซึ่งถ้าเราจะแปลก็คือ เพิ่มข้อความเข้าไปใน String นั้นเอง รูปแบบของการใช้งาน str_pad จะเป็นดังนี้นะครับ

str_pad(String,length,pad_string,pad_type)

ความหมาย
String คือข้อความเป้าหมายที่เราต้องการจะเพิ่มข้อความด้านหน้าหรือด้านหลัง
length คือความยาวขอข้อความที่เราต้องการให้เป็น
pad_string คือข้อความที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน String หากไม่ระบุจะเป็นการเติมช่องว่างลงไป
pad_type คือรูปแบบในการเพิ่มเข้าไปในข้อความ ก็จะมี 3 แบบด้วยกันคือ
STR_PAD_BOTH = คือจะเป็นการเพิ่มทั้งสองข้างของ String แต่ถ้าไม่เป็นเลขคู่ข้อความทางด้านขวาจะยาวกว่า (ง่าย ๆ คือจะเพิ่มด้านขวาก่อน)
STR_PAD_LEFT = จะทำการเพิ่ม pad_string ด้านซ้ายของ String
STR_PAD_RIGHT = จะทำการเพิ่ม pad_string ด้านขวาของ String

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาลองกันเลยดีกว่าเนอะจะได้เข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นนี้มากขึ้น

<?php
$string = "Pairost";
echo str_pad($string,12); //จะได้ "Pairost     "
echo str_pad($string,12,'-'); //จะได้ "Pairost-----"
echo str_pad($string,12,'-',STR_PAD_LEFT); //จะได้ "-----Pairost"
echo str_pad($string,12,'-',STR_PAD_RIGHT); //จะได้ "Pairost-----"
echo str_pad($string,12,'-',STR_PAD_BOTH); //จะได้ "--Pairost---"
?>

หรือหากเราต้องการจะเพิ่มตัวเลข 0 หน้าตัวเลขให้มีความยาวตามที่เราต้องการเช่น เลข 5 เราอยากให้แสดงผล ออกมาเป็น 000005 ก็สามารถทำได้ดังนี้

<?php
echo str_pad("5",6,"0",STR_PAD_LEFT);
?>

Related Posts

%d bloggers like this: