แยกคำเป็น Array ด้วย Function explode

สำหรับใครก็ตามที่ต้องการแยกประโยคออกโดยใช้ String ก็ฟังก์ชั่นนี้เลย explode

รูปแบบของฟังก์ชั่น explode

explode(string $separator, string $string, int $limit = PHP_INT_MAX): array

คำอธิบาย

$separator คือ ข้อความที่จะใช้แยก หรือแบ่ง
$string คือ ข้อความเป้าหมายที่ต้องการจะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ
$limit คือ การกำหนดการจำกัดเอาไว้ว่าจะแบ่งกี่ครั้ง เวลาส่งค่าเข้าไปจะต้องส่งเป็นจำนวนเต็มนะครับ

เวลาคืนค่ามา Function นี้จะคืนค่ามาเป็น Array นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้งานได้อย่างไร

<?php
  $string = "2021-11-19";
  $date = explode("-",$string);
  echo $date[0]; //2021
  echo $date[1]; //11
  echo $date[2]; //19
?>
<?php
  $string = "2021-11-19";
  list($year,$month,$date) = explode("-",$string);
  echo $year; //2021
  echo $month; //11
  echo $date; //19
?>
<?php
$str = 'one|two|three|four';

// positive limit
print_r(explode('|', $str, 2));

// negative limit
print_r(explode('|', $str, -1));
?>

ตัวอย่างที่ 3 ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้

Array
(
[0] => one
[1] => two|three|four
)
Array
(
[0] => one
[1] => two
[2] => three
)

Related Posts

%d bloggers like this: