เพื่อเป็นการปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานของงานสารบรรณเพื่อให้ทันสมัยทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการทำงานมากขึ้น

อ่านต่อ

ตามปกติแล้วข้าราชการทุกหน่วยงานจะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่

อ่านต่อ

ข้าราชการที่ต้องการจะเพิ่มข้อมูลคนในครอบครัว เพื่อให้มีสิทธิในการเบิก หรือดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับสิทธิการเบิก ค่ารักษาพยาบาล เบิกจ่ายตรง ต้องทำการเขียนแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หรือแบบ 7127

อ่านต่อ

Line Notify คือบริการหนึ่งของแอพพลิเคชั่น Line ที่ให้บริการในการส่งข้อความ การแจ้งเตือน ไปยังไลน์ของเราเองหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เราสมาชิกอยู่ได้

อ่านต่อ

CMS ทั่วไป เช่น Wordpress จะมีความต้องการพื้นฐานของภาษา PHP ที่จะใช้งานดังนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าเราจะต้อง Upgrade PHP ของเรา

อ่านต่อ

หากเราต้องการปรับตั้งค่าภาษา php เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องดูบทความนี้เลย

อ่านต่อ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เพิ่มข้อความด้านหลัง เพิ่มข้อความด้านหนัา php str_pad

อ่านต่อ